O nás

E shop: www.rdvsro.sk prevádzkuje :

Martian Vojtek

Hlavná 384, 98101 Hnúšťa

IČO: 34849831, IČ DPH: SK 1020048656

Banka SLSP Hnúšťa

č. účtu: SK59 0900 0000 0000 6896 8560

BIC: GIBASKBX