Polepy

Rezaná reklama ( signmaking) -  je súhrn reklamných prostriedkov s ktorými sa stretávame na každom kroku.

:: polepy aut

:: polepy výkladov

:: výroba reklamných a informačných tabúľ

:: svetelné reklamy

My vám vieme zabezpečiť všetky uvedené formy.

Zároveň si môžete priamo v našom e-shope vybrať z motívov ktoré vám vieme poslať s inštrukciami a aplikovať si polep sami.