Design

Potrebujete pomôcť s grafickým návrhom - vizitky, letáky, brožúry, reklamné a informačné tabule, mobilná reklama.

Poradíme Vám pri výbere v hodnej reklamy so zameraním na koncového zákazníka, poskytneme predbežný finančný rozpočet a naplánujeme najvhodnejší okamih na podanie informácií zákazníkom, zrealizujeme výrobu, montáž a návrh design u.

Pred samotnou realizáciou projektu, Vám poskytneme vizuálny náhľad na požadované služby.